191.25 ron. 163.89 ron.
139.26 ron. 188.51 ron.
139.26 ron. 188.51 ron.